Plus
@plusua
#Cryptoentusiast run and support of nodes. Like idea of #NFT. Newbie #nftcollector. #Cryptocurrency and #Blockchain is future of money on the internet
10 Followers
2 Following
3 posts

За програмата за посланици от BIT.Country

Основният сайт на програмата за посланици: https://bit.country/ambassador-program тук и регистрация в нея. При попълване, ако посочите в първото поле на препоръчания имейл формуляр на имейла на вашия смирен слуга ( plusua@gmail.com ), ще получите бонус. Не сте дошли отвън, но сте поканени. При попълване на формуляра в сайта автоматично получавате място в списъка на чакащите за официалния ранг на посланика, на практика е известно, че можете да започнете да извършвате дейности по програмата, без да чакате потвърждение.

Про програму для амбасадорів від BIT.Country

Основний сайт програми для амбассадорів: https://bit.country/ambassador-program тут-же і реєстрація в неї. При заповненні якщо вкажете в першому полі форми Referral Email емейл Вашого покірного слуги ( plusua@gmail.com ) Вам буде бонус тому що Ви прийшли не з боку, а Вас запросили. При заповненні форми на сайті, Ви автоматично отримуєте місце в листі очікування офіційного рангу амбасадора, на практиці відомо що починати виконувати активності за програмою можна не чекаючи будь-якого підтвердження.

Про программу амбассадоров от BIT.Country

Основной сайт программы для амбассадоров: https://bit.country/ambassador-program тут-же и регистрация в нее. При заполнении если укажете в первом поле формы Referral Email емейл Вашего покорного слуги ( plusua@gmail.com ) Вам будет бонус т.к. Вы пришли не со стороны, а Вас пригласили. При заполнении формы на сайте, Вы автоматически получаете место в листе ожидания официального ранга амбассадора, на практике известно что начинать выполнять активности по программе можно не дожидаясь какого-либо подтверждения.